De collectie

De collectie van het Chabot Museum geeft een breed beeld van het Rotterdamse kunstklimaat in het interbellum.

Left Right

Een eigenzinnig en Rotterdams verhaal

"Ik voel me hier gewoon thuis"

Armando schonk zijn collectie met werken op papier van 140 kunstenaars aan het Chabot Museum.

De collectie Schortemeijer

Beelden en werken op papier van Rotterdamse kunstenaars, maar ook een bijzondere verzameling etnografica en nauwkeurig bijgehouden albums.

De Oorlogscollectie

26 werken van Henk Chabot, geschonken door Christien Grootveld-Parrée t.g.v. het 25-jarig jubileum van het Chabot Museum.

Left Right

Chabot Restauratiefonds

Het Chabot Museum is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwaardig museum, met meerdere tentoonstellingen per jaar en een interessante eigen collectie. Bij zo'n ontwikkeling is collectiebeheer onvermijdelijk en daarom is het Chabot Restauratiefonds opgericht. Met een bijdrage uit het restauratiefonds is in 2018 het eerste schilderij gerestaureerd: Zomerlandschap (Vrede) van Henk Chabot.