PAND EN COLLECTIE; EEN MONUMENTAAL SAMENSPEL VAN ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST

Pand en collectie vormen sinds de opening in 1993 een hechte eenheid waarbij de specifieke architectuur van het internationale Nieuwe Bouwen in voorwaardelijke zin bijdraagt aan de kunstbeleving. De woonhuisdimensie levert een kwalitatieve context op die uitnodigt tot kijken en het aangaan van ‘een op een’ relatie met een authentiek kunstwerk, een plaatsbepaling, letterlijk en figuurlijk. Het monografische karakter wordt doorgaans als een kracht ervaren.

Het werk van de Rotterdamse kunstenaar Henk Chabot (1894-1949), schilder en beeldhouwer, diens monumentale werken en die van tijdgenoten blijken telkens weer, in kwalitatieve zin, inspirerende aanknopingspunten te bieden die nieuwe gezichtspunten bloot leggen. De focus op een oeuvre en daaraan gekoppelde collecties van verschillend verzamelaars bieden de mogelijkheid een puur en eigenzinnig Rotterdams verhaal in een internationaal verband op diverse niveaus te vertellen en te tonen.

BREED GEDRAGEN ROTTERDAMS PARTICULIER INITIATIEF


Onthulling ‘De Voetballer’ van Henk Chabot in Stadion Feijenoord, 1937

Chabot en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als eigenzinnig expressionist, als schilder van boeren en tuinders, het Hollandse landschap langs de Rotte, als schilder van een authentiek oorlogsdocument, met Brand van Rotterdam als bekendste werk. Zijn beeld De Voetballer ter gelegenheid van de opening van het Feyenoord Stadion en het beeld dat hij namens alle kunstenaars maakte en aanbood aan de directie van de HAL als dank voor de verkregen opdrachten voor het vlaggenschip de Nieuw Amsterdam, getuigen van Chabots verbondenheid met de stad.

Het Chabot Museum heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een breed gedragen Rotterdamse culturele instelling met bescheiden overheidssteun.

Chabot Museum in beeld 2012-2015

De villa

Het Chabot Museum is sinds 1993 gevestigd in een van de mooiste villa’s van Rotterdam. Dit monument van het Nieuwe...

Een puur en eigenzinnig Rotterdams verhaal

Land van Chabot

Voor Chabot belangrijke thema's zoals natuur, stad, mens en oorlog worden in deze film getoond, maar ook de historie van het Chabot Museum en bijzondere ontmoetingen op locatie met mensen die Chabot gekend hebben. Gemaakt door Ferri Ronteltap, 2010.