Left Right
Een feest voor het oog - Schilderijen, beelden, tekeningen en grafiek van Henk Chabot, zijn tijdgenoten en geestverwanten
vanaf 15 juni 2024

De tentoonstelling ‘Een feest voor het oog’ toont in een beknopte selectie de ontwikkeling van Chabots oeuvre en de hoofdthema’s waar hij zich in zijn werk op heeft gericht; de mens, het dier en het landschap, met schilderij Brand van Rotterdam als blijvend ijkpunt in de tijd. De presentatie vindt plaats naar aanleiding van 30 jaar Chabot Museum in Museumpark Rotterdam.

Sinds de opening van het van oorsprong volledig particuliere initiatief van Rob en Christien Grootveld-Parree (1993) is de collectie van Chabot Museum Rotterdam sterk gegroeid. Naast de kerncollectie werken van Henk Chabot uit de oorlogsjaren (26 schilderijen), overgenomen van de familie Tol in Hillegersberg, bestaat de collectie inmiddels uit diverse deelcollecties met elk hun eigen historie en wijze van verwerven.

Samen geven de verschillende collecties een breed beeld, zowel inhoudelijk als vanuit verzamelaarsperspectief, van leven en werk van kunstenaar Henk Chabot (1894-1949) en zijn tijd; het interbellum in Rotterdam. Werken van naoorlogse en hedendaagse kunstenaars in de collectie hebben op een organische manier een band met de kerncollectie werken van Chabot.

Het Chabot Museum presenteert en positioneert zich vanuit deze collecties en het gevoerde beleid, in samenwerking met vergelijkbare musea en collecties, als museum voor internationaal expressionisme in een parel van het Nieuwe Bouwen. Pand en collectie, architectuur en erfgoed, zijn zo vergroeid geraakt in relatie tot elkaar en tot Rotterdam.

De collectie is opgebouwd uit bijzondere schenkingen, legaten, nalatenschappen en langdurig bruiklenen. Verhalen van vroeger en nu kunnen zo actueel worden gevisualiseerd. Door de tijd heen is een netwerk van (Rotterdamse) verzamelaars, particulieren, kunstenaars, betrokkenen tot stand gekomen met duurzame sporen in de collectie; Chabot inspireert en verbindt.

De collectie Schortemeijer
Het museum beheert de gehele collectie Schortemeijer zoals die door de zoon van verzamelaar Kees Schortemeijer in zijn ouderlijk huis werd bewaard. Kees Schortemeijer kan gezien worden als een chroniqueur van zijn tijd met zijn brede interesse voor muziek, beeldende kunst, grafiek, film, grafisch drukwerk, buismeubelen, etnografica, edelstenen en wat dies meer zij. Samen met zijn vrouw documenteerde hij zijn aankopen en zijn ervaringen met kunst en kunstenaars, onder andere in grote zelfgemaakte linnen albums. Door de vele ontmoetingen en gesprekken met Chabot heeft hij kunst ontdekt als een primaire levensbehoefte! Als leeftijdgenoot en vriend was Schortemeijer ook de eerste verzamelaar van Chabots werk.  Schortemeijer kan ook gezien worden als een van de eerste etnografica verzamelaars in Nederland.

De collectie Tol
Na de oorlog heeft Schortemeijer een deel van zijn collectie verkocht aan de familie Tol toen duidelijk werd dat zij hun woonhuis aan de Berglustlaan 12 in Hillegersberg als Museum Hendrik Chabot – het oorlogswerk (als gevolg van de woningnood op last van de gemeente) voor publiek zouden openstellen (1962). De slager Dick Tol en zijn vrouw hebben Chabot einde van de oorlog leren kennen en hebben sindsdien een grote verzameling opgebouwd.

De collecties Grootveld, Tol en Schortemeijer liggen zo direct in elkaars verlengde, vullen elkaar aan en vormen de rijke basis van het Chabot Museum Rotterdam. De collecties geven reliëf aan een maatschappelijke tijdsgewricht, zoals bijvoorbeeld in de tentoonstelling Roaring Twenties Rotterdam werd getoond. Daarnaast beheert het museum in aanvulling hierop de collectie en nalatenschap van de kunstenaar Georg Stahl (1903-1982) en de collectie werken op papier verzameld door de kunstenaar Armando.

In 2024 wordt de gehele collectie van meer dan 2000 kunstwerken en haar geschiedenis geregistreerd en gedigitaliseerd en gefaseerd toegankelijk gemaakt op de website, mogelijk gemaakt door Netwerk Digitaal Erfgoed Nederland en de Stichting Droom en Daad.

Meer

Archief

De gedroomde vriend / The Imaginary Friend -
Concept en mise-en-scène: Anne Mieke Backer Fotografie in polaroids: Pieter van

16.3-2.6.2024

Rozemarijn Westerink - Rêves en ligne
Dit jaar is het precies zeventig jaar geleden dat het

16.9.2023 - 3.3.2024

Werner Berg - Het leven als kunst
Beknopte overzichtstentoonstelling van de kunstenaar Werner Berg (1904-1981), in samenwerking

16.9.2023 - 3.3.2024

Eveline Visser: Up in the clouds - Tentoonstelling Hendrik Chabot Prijs 2022
Chabotprijswinnaar Eveline Visser neemt je mee in de wolken via

06.04.2023 - 03.09.2023

Roaring Twenties Rotterdam - Tussen Josephine Baker en bombardement
Met ongeëvenaarde ambitie en bouwlust beleefde Rotterdam honderd jaar geleden

15.10.2022 - 19.03.2023

Het wordt reusachtig goed - Vriendschappen en verbindingen
Subliem landschap De tentoonstelling ‘Het wordt reusachtig goed’ toont hoogtepunten en

03.05.2022 - 25.09.2022

Het Rotte Land - Henk Chabot, Florette Dijkstra, Marjolijn van den Assem, Mai van Oers
Een ode aan het landschap, de rivier de Rotte en

5.6.2021 - 07.11.2021

Panorama Chabot - Observatorium
Kunstenaarsgroep Observatorium verkent in Panorama Chabot mogelijke toekomstscenario’s voor het landschap waar

5.6.2021 - 07.11.2021

In de geest van het verzet - Aad de Haas
De markante, non-conformistische Limburgse kunstenaar met Rotterdamse roots, Aad de

23.11.2021 - 16.04.2022

Kunst stelt alles voor - Moderne meesters uit de collecties van het Chabot Museum en Museum Boijmans Van Beuningen
Bekende werken van moderne meesters uit de collecties van het

2 juni 2020 t/m 29 november 2020