Chabot Museum Rotterdam
Over het Chabot Museum

Organisatie

Het Chabot Museum hanteert het business model van een flexibele netwerkorganisatie, die vanuit zelfstandige basis samenwerkt met uiteenlopende partners, in Rotterdam en daarbuiten. Een hecht team van vrijwilligers ondersteunt de professionele staf van het museum. Geopend in 1993 als een particulier initiatief van de familie Grootveld, is het museum de afgelopen decennia uitgegroeid tot een breder gedragen Rotterdams museum dat sinds 2001 bescheiden overheidsteun ontvangt.

Bestuursmodel

Sinds 1992 is de Stichting Hendrik Chabot opgericht voor de exploitatie van het museum. De stichting richt zich naar de Code Cultural Governance. Als bestuursmodel is gekozen voor het bestuur – directiemodel. Er is een bestuurdersprofiel opgesteld dat in 2013 is vastgesteld. De directeur is in dienst van de Stichting Hendrik Chabot. Overige medewerkers zijn gedetacheerd. De Stichting Hendrik Chabot volgt voor het beloningsbeleid de CAO Welzijn. Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is ‘het opzetten en in stand houden van een voor publiek toegankelijk museum en kenniscentrum over het leven en werk van de schilder / beeldhouwer Henk Chabot (1894 -1949) en zijn tijdgenoten en geestverwanten, alsmede kenniscentrum van kunst en architectuur gerelateerd aan het museumgebouw (Rijksmonument, Museumpark 11) en haar omgeving’.

Uit deze omschrijving blijkt de hechte relatie tussen collectie en pand die in samenhang gepositioneerd wordt. Een levendig, dynamisch beleid met focus op het actueel en contextueel presenteren van de collectie Chabot en tijdgenoten voor diverse publieksgroepen is daarbij een belangrijk aandachtspunt, ook in internationaal perspectief. De architectuur van de villa in de omgeving van de overige witte villa’s in het Museumpark, vormt hierbij een voor publiek aantrekkelijke verbreding en verdieping in de beleving van deze unieke plek in het centrum van de stad.

Directeur:

  •        Mw. Drs. J.M. Bijlsma

Het team:

  •        Jisca Bijlsma, Directeur / Conservator
  •        Angela Verschelling, PR en Projecten
  •        Larisa Sjoerds, Educatie
  •        Margreet Benz, Administratie

Daarnaast is een flexibele schil actief van freelancers; rondleiders, vormgevers, ontwerpers, tekstschrijvers, vertalers, beeldend kunstenaars etc.

Het bestuur van de Stichting Hendrik Chabot:

  •        Mw. C. Grootveld – Parrée: samen met haar man R. Grootveld initiatiefnemer van het Chabot Museum, voorzitter
  •        Dhr. Ir. A.B.M. van der Plas, penningmeester
  •        Dhr. Ir. W. de Jonge, secretaris
  •        Dhr. R. Fernhout, bestuurslid

 

CULTURELE ANBI

De Stichting Hendrik Chabot is door de belastingdienst aangemerkt als een Culturele ANBI. Voor een samenvatting van het jaarverslag 2014 zie ANBI_Chabot Balans 14 ANBI, ANBI_Chabot Exploit 14 ANBI en ANBI_Chabot Toelicht 2014 ANBI

VRIJWILLIGER WORDEN?
Het Chabot Museum kan niet bestaan zonder een groep toegewijde vrijwilligers die dagelijks in het museum werkt. Het Chabot Museum is altijd geïnteresseerd in mensen die willen meehelpen aan de balie, bij bijzondere ontvangsten, maar ook in mensen die zo nu en dan hand- en spandiensten kunnen verrichten. Zin om ons team te komen versterken in één van de mooiste villa’s van Rotterdam? Stuur dan een e-mail naar: mail@chabotmuseum.nl

Gerelateerd

Pers

Voor informatie, beeldmateriaal en interviews kunt u contact opnemen met Angela Verschelling via a.verschelling@chabotmuseum.nl of 010-4363713. U bent van harte...